Izvješće sa 4. simpozija za medicinske sestre

Motivirani za dodatna stručna usavršavanja i usvajanja novih znanja i iskustava iz područja dječje reumatologije, te uz visoku razinu podrške za stručnim usavršavanjem medicinskih sestara od strane naše pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo, Vlaste Krešić, dipl.med.techn., održan je 04. studenog 2016. g. u prostoru Dječje bolnice Srebrnjak IV. simpozij za medicinske sestre pod nazivom: IZAZOVI SESTRINSKE SKRBI U ZBRINJAVANJU DJECE OBOLJELE OD REUMATOLOŠKIH BOLESTI. S obzirom da liječenje reumatološkog bolesnika zahtijeva cjelovit i multidiciplinaran pristup Simpoziju je prisustvovalo 60-tak kolegica iz bolničkih ustanova, ali je veliki odaziv bio i od kolegica iz primarne zdravstvene zaštite.

Simpozij je ispred Organizacijskog odbora i Odjela za dječju reumatologiju otvorila Elizabeta Kralj Kovačić,bacc.med.techn. Pozdravnu riječ ispred Ravnateljstva održale su doc.dr.sc.Mirjana Turkalj –zamjenica ravnatelja, te pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, Vlasta Krešić,dipl.med.techn.
Stručno-organizacijski odbor Simpozija bio je u sastavu: Elizabeta Kralj Kovačić, Vlasta Krešić, Dubravka Gluvić, Jasna Čonda, Darija Ordulj-Aničić, Marina Biondić, Zrinka Kračun.

Simpozij je obuhvatio teme iz područja dječje reumatologije, koja je relativno mlada i dinamična subspecijalistička struka koja se bavi dijagnostikom i interdisciplinarnim liječenjem sistemskih i mišićno-koštanih bolesti koje nastaju kao posljedica poremećaja u regulaciji imunološkog sustava.
Cilj Simpozija bio je istaknuti važnost multidisciplinarnog pristupa u zbrinjavanju dječjih reumatoloških bolesnika, te razmjena novih znanja i iskustava stečenih u dosadašnjem radu.
Multidiscipliranim izborom tema napravili smo jedan sveobuhvatan pristup dječjoj reumatologiji, ali i prikazali važnost timskog rada u svakodnevnom zbrinjavanju djece oboljele od reumatskih bolesti.
Izuzetna nam je čast što su nam se pridružile kolegice iz drugih ustanova kao predavači gosti te nam kroz svoja izlaganja prenijele iskustva i stavove u liječenju, sestrinskoj skrbi te multidimenzionalnom pristupu u zbrinjavanju malih pacijenata.

Pozvani predavači bili su: Darija Sudić, bacc.med.techn. – KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za pedijatriju, Kristina Kužnik, mag.med.techn. - KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za pedijatriju, Jasminka Fresl, bacc.med.techn. – Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva, Danica Grgurić, bacc.med.techn. – KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju Rebro, Ankica Domljan, bacc.med.techn. – KBC Split, Klinika za pedijatriju.

Ispred Dječje bolnice Srebrnjak predavanja su održali: Prim.mr.sc. Lana Bukovac, dr.med., Marija Perica Šenjug, dr.med., Elizabeta Kralj Kovačić, bacc.med.techn., Marina Biondić, bacc.med.techn., Jasna Čonda, ms, Dubravka Gluvić, bacc.med.techn., Ivana Tomić, bacc.med.techn., Kristina Mišak, bacc.med.lab.dijagn., Ivan Vodopija, bacc.physioth.

Radni dio Simpozija otvorila je voditeljica Odjela dječje reumatologije, prim.mr.sc. Lana Bukovac, dr.med., predavanjem „Reumatske bolesti u dječjoj dobi". Svojim predavanjem uvela nas je u zbir reumatskih bolesti, njihovih obilježja te naglasila važnost ranog prepoznavanja, kvalitetne dijagnostike te kompleksnosti u liječenju istih.
Kroz dječju reumatologiju tijekom proljeća 2016 g. provedeno je istraživanje kroz anketni upitnik na 49 ispitanika, djece koja boluju od juvenilnog idiopatskog artritisa. Tema izlaganja rezultata istraživanja je ujedino i naslov upitnika koji je proveden - „Kvaliteta života djeteta oboljelog od JIA". Predavanje ispred tima dječje reumatologije je održala Elizabeta Kralj Kovačić, bacc.med.techn. Istraživanje je obuhvatilo niz tvrdnji koje su se odnosile na medicinsko osoblje, te samog pacijenta i njegovu obitelj. Rezultati istraživanja potvrdili su niz hipoteza, te otvorili niz mogućnosti za provedbu daljnjih analiza, ali i istraživanja iz područja kvalitete života djece oboljele od reumatskih bolesti..
Kroz analizu kvalitete održanih predavanja moram izraziti zadovoljstvo i zahvaliti svim predavačima na izuzetnom trudu.
Vrlo zanimljivo bilo je predavanje Darije Sudić, bacc.med.techn., na temu „Eritematozni lupus – prilagodba pacijenata i obitelji na dijagnozu". Jedinstvenim pristupom temi spoznali smo jednu novu dimenziju važnosti rada medicinskih sestara u svrhu podizanja pozitivnih stavova kod djece. Slučaj koji nam je kolegica prezentirala potaknuo nas je na razmišljanja kako je važno djeci pokazivati pozitivne životne primjere za vrijeme borbe s bolešću, jer na taj način raste njihova motivacija, ali i vjerovanje u uspjeh liječenja.
Kao pozitivan primjer razvoja sestrinstva kroz istraživanja i znanstvene radove istaknula bih rad Kristine Kužnik, mag.med.techn., na temu „Bolovi kod djece za vrijeme boravka u bolnici" . Istraživanje u koje je uključena Klinika za pedijatriju KBC „Sestre Milosrdnice" bit će izuzetno korisno za sve pedijatrijske klinike i odjele. Pristup djetetu kroz sve aspekte i postupke koji mogu biti bolni, je od izuzetne važnosti u stjecanju povjerenja djeteta, ali i sveukupnog doživljaja bolnice u očima naših malih pacijenata.
Osim stručnih predavanja održane su i dvije radionice: Ultrazvučna denzitometrija i Kapilaroskopija.
Na obje radionice sudionici su osim teorijskog upoznavanja za specifičnim dijagnostičkim pretragama, čija je provedba u kompetencijama medicinske sestre, mogli praktično sudjelovati u ulozi pacijenta ili medicinske sestre. Obje radionice pokazale su se kao vrlo zanimljive i poučne za sudionike.
U ime Organizacijskog i Stručnog odbora Simpozija zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnoj realizaciji Simpozija.

Izvješće napisala: Elizabeta Kralj Kovačić, bacc.med.techn.

fotogalerija

Nalazite se ovdje: Naslovnica Sestrinstvo Izvješća sa stručnih skupova Izvješće sa 4. simpozija za medicinske sestre