Odjel za pojačanu pedijatrijsku skrb

Voditelj Odjela:
Tatjana Savić-Jovanović, dr.med.spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja subspecijalist intenzivne medicine

Glavna sestra Odjela:
Tanja Ćosić, mag.med.techn

Telefon: 01/ 6391-105
              01/6391-150

Na Odjelu za pojačanu pedijatrijsku skrb zbrinjavaju se pacijenti koji zahtijevaju monitoring vitalnih funkcija kroz 24 sata, stalni nadzor pacijenata te specifične postupke u liječenju i oporavku.
pojacana pedijatrijska skrb
Na Odjelu se primjenjuju modeli neinvazivne ventilacije, te je osoblje koje skrbi za takve pacijente educirano o provedbi istoga.

Provodi se i kontinuirana edukacija roditelja i djece u specifičnim postupcima koji se primjenjuju i u kućnim uvjetima ( primjena kisika u kući, aspiracija dišnih puteva, uvođenje nazogatrične sonde, potpora NIV apartom u kućnim uvjetima i dr..).

Posjete i mogućnost boravka uz dijete ovise o stanju pacijenata i specifičnim intervencijama koje se provode za svakoga pacijenta. Bitan nam je profesionalan i povjerljiv odnos sa našim pacijentima i roditeljima, te njegujemo empatičnost i komunikativnost u radu cijelog tima.

Roditelji svakodnevno dobivaju informacije o stanju djeteta, a posjete su omogućene svaki dan u periodu od 14-18 sati, izuzev majki dojilja i djece sa poteškoćama koje borave uz dijete kroz 24 sata ovisno o smještajnim kapacitetima.
Na Odjelu se svakodnevno provodi „Sat tišine” u periodu od 13-14 sati.

odjel pojacane ped skrbi