1. Simpozij za med. sestre- DB Srebrnjak

Pripremila: Vlasta Krešić, dipl.ms

Dana 27.03.2015. godine u organizaciji Dječje bolnice Srebrnjak održan je 1. Simpozij medicinskih sestara pod nazivom: Stvaranje kulture sigurnosti pacijenata u sestrinskoj praksi.

Simpoziju je prisustvovalo 80-tak kolegica iz cijele Hrvatske: Zagreba, Varaždina, Bjelovara, Čakovca, Slavonskog Broda, Vinkovaca, Vukovara i Splita.

Kultura sigurnosti pacijenata je višedimenzionalni pojam koji predstavlja alat za podizanje standarda kvalitete zdravstvene skrbi s naglaskom na sigurno okruženje unutar zdravstvenog sustava.

Iako ne postoje jasni kriteriji što čini kulturu sigurnosti, pojam kulture sigurnosti predstavlja svaku zdravstvenu ustanovu koja je usvojila i provodi mjere za smanjenje stvarnih ili potencijalnih štetnih događaja.


Te mjere mogu uključivati transparentnost zdravstvene ustanove, sigurna rješenja prilagođena potrebama pacijenata, aktivno sudjelovanje zaposlenika u provođenju najbolje i najsigurnije prakse, te općenito jačanje sustava kontrole kvalitete zdravstvene skrbi.
Ispred organizacijskog odbora.
Simpozij je otvorila Vlasta Krešić, dipl.ms. pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, a podršku Simpoziju dali su ravnatelj bolnice dr.sc. Boro Nogalo i zamjenica ravnatelja doc.dr. Mirjana Turkalj.

U srdačnoj atmosferi Simpozija prezentirano je 12 predavanja iz područja implementacije sigurnosti pacijenata u svakodnevnoj praksi kroz Dnevnu bolnicu, na odjelu za klinička istraživanja, zatim važnost planiranja i dokumentiranja otpusta pacijenata iz bolnice, te uvijek važna tema higijene ruku u sigurnosti pacijenata i bolesnika.
Također, održane su 2 Radionice s aktualnim temama: Trijaža hitnih pacijenata i Pravilna primjena sestrinske dokumentacije.
Iz DB Srebrnjak predavanja su održale Marina Jakirović, bacc.ms., Daria Sudić, bacc.ms., Darija Ordulj Ančić, bacc.ms., Martina Ivanić, bacc.ms. i Ana Marija Hošnjak, dipl.ms. Predavači iz drugih zdravstvenih ustanova bili su Josipa Bišćan, mag.med.techn., Petar Mardešić, mag.med.techn., Vesna Sertić, dipl.ms., Damir Važanić, mag.med.techn. i dr.sc. Kristina Brkić.

Bez obzira na međusobnu srodnost pojedinih tema, predavanja su dala specifičnu poruku i bogatu vrijednost razmjene različitih iskustava, prijenosa vlastitih rezultata rada i/ili promišljanja nad aktualnim problemima u praksi.

Mogućnost razmjene iskustava, te zadovoljstvo i pohvale gostiju – motivacija su nam za daljnji rad i organizaciju novih stručnih edukacija za medicinske sestre.

simpozij1

simpozij2simpozij3


simpozij5
simpozij6
simpozij4simpozij7simpozij8simpozij9simpozij10

Nalazite se ovdje: Naslovnica Sestrinstvo Izvješća sa stručnih skupova 1. Simpozij za med. sestre- DB Srebrnjak