Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu (skraćeni naziv projekta- P4)

Logotipovi P4 EU SrebrnjakZnanstveno istraživanje (istraživačko-razvojni projekt) pod nazivom „Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu“ (skraćeni naziv projekta- P4) ima za cilj razvoj platforme za uravnoteženu prehranu u dječjim vrtićima na nacionalnoj razini, s posebnim naglaskom na alergije na hranu čija je pojavnost u značajnom porastu zadnjih godina. Također, cilj projekta je i izrada personalizirane i uravnotežene prehrane za djecu s posebnim potrebama i zahtjevima u prehrani i u svrhu promicanja jednakih mogućnosti za takvu djecu. Istraživanje se provodi u sklopu projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Poziva Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (KK.01.1.1.07.0074). Voditelj projekta je izv.prof.dr.sc. Mirjana Turkalj, dr.med., a predviđeno trajanje projekta je od 3. mjeseca 2021. godine do 12. mjeseca 2023. godine. Projekt se provodi u Dječjoj bolnici Srebrnjak, Zagreb i dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj u nadležnosti lokalne uprave.

OPIS KLJUČNOG PROBLEMA I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Alergijske bolesti općenito su najčešće kronične bolesti u djece, a sve je više dokaza da je prehrana jedan od čimbenika koji utječe na razvoj istih. Počevši od prenatalnog razdoblja, preko razdoblja dojenaštva i ranog djetinjstva, hrana koja se konzumira, osim što može biti izravan čimbenik rizika za razvoj bolesti (npr. kroz pretilost i prekomjernu tjelesnu masu), utječe i na sastav crijevne mikroflore koja oblikuje imunološki sustav organizma. Nadalje, pojavnost alergija na hranu, kao i intolerancija na hranu u posljednjih su nekoliko desetljeća u stalnom porastu, osobito u dječjoj populaciji. U Europi se procjenjuje kako čak do 8% ukupne dječje populacije boluje od nekog tipa nutritivnih alergija, a dodaju li se tim brojkama i druga stanja poput intolerancija, jasno je da to predstavlja ozbiljan javnozdravstveni i društveni problem.

Dodatno, rast i razvoj djece je složen proces, na koji utječe čitav niz genskih i okolišnih čimbenika, među kojima važnu ulogu ima prehrana. Cilj kvalitetne prehrane je zadovoljiti sve energetske i  općenito nutritivne potrebe dječjeg organizma koji, ovisno o dobi, prolazi kroz intenzivne kvantitativne (rast) i kvalitativne (razvoj) promjene. Iako se rast i razvoj djeteta može promatrati kroz određene obrasce i njihov redoslijed, valja imati na umu da se svako dijete razvija na jedinstven i sebi svojstven način. Naime, zdrava djeca iste dobi uvelike se razlikuju i u tjelesnim mjerama i u konačnoj dosegnutoj visini i težini na kraju rasta. Situacija je značajno kompliciranija kod djece koja imaju određene zdravstvene poteškoće, osobito alergijske bolesti, zbog kojih su podložnija malapsorpciji hranjivih tvari pa čak i malnutriciji (nedostatku nutrijenata). Stoga su podaci o usporenom ili ubrzanom rastu i razvoju, njihovom zdravstvenom statusu i tjelesnoj aktivnosti djece ključni kao podloga za pravovremenu intervenciju, prvenstveno u smislu utjecaja na prehrambene navike i tjelesnu aktivnost. U kontekstu ovog projekta, antropometrijska procjena rasta i razvoja djeteta i praćenje tjelesne aktivnosti mogu se uzeti kao izravni i neizravni pokazatelj kvalitete i uravnoteženosti prehrane.

Temeljem svega navedenog, prehrambene navike djece potrebno je prilagođavati sukladno alergijskim i drugim poremećajima prema profesionalnim standardima i savjetima. Unatoč tome, u Republici Hrvatskoj u odgojnim ustanovama značajan problem predstavlja nepostojanje osoblja koje je kvalificirano za vođenje brige o djeci s poteškoćama u prehrani, te sastavljanje i prilagođavanje jelovnika. Dodatno, često se od roditelja djece s alergijama na hranu zahtjeva da od kuće donose hranu koju dijete smije konzumirati, što posljedično može rezultirati jednoličnim neuravnoteženim jelovnikom, ali i u određenoj mjeri i stigmatizacijom u odnosu na ostalu djecu u skupini. Navedeno ukazuje da iz perspektive vrtićkih ustanova postoji značajna, no neispunjena, potražnja za savjetima odnosno znanjem povezanim sa zdravom i prilagođenom prehranom.

Ovim istraživanjem planira se značajno doprinijeti rješavanju problema koji bitno utječu na kvalitetu života djece predškolske dobi s posebnim zahtjevima u prehrani u kontekstu alergija i intolerancija na hranu, rasta i razvoja djeteta te prevencije i minimiziranja rizika od stanja i bolesti vezanih uz prehranu. Navedeno će se izvršiti uz podršku inovativnog računalnog informacijskog sustava te osnivanjem jedinstvenog registra alergija, kojima će se optimizirati prikupljanje, obrada i dostupnost podataka, kao i procesi prevencije i liječenja navedenih stanja.

CILJ I SVRHA ISTRAŽIVANJA

Primjenjujući koncept translacijske medicine i kombinirajući golemu ekspertizu u pedijatrijskoj alergologiji kao Referentni centar za kliničku alergologiju u djece s dugogodišnjim iskustvom partnera u IT sektoru u zdravstvu (IN2 grupa d.o.o.), Dječja bolnica Srebrnjak i partnerska institucija razvit će inovativnu platformu za uravnoteženu prehranu djece predškolske dobi u odgojnim ustanovama diljem RH. Nadalje, izradom registra alergija koji donose podatke o epidemiologiji alergijskih reakcija u općoj populaciji, omogućit će se formiranje strategija u okviru programa politike o mjerama prevencije alergijskih bolesti, prijenos relevantnog znanja i informacija te smjernica za same pacijente te povezane dionike, primarno roditelje/skrbnike i liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Registar alergija omogućit će povećanje znanja i osviještenosti o prehrambenim alergijama te intolerancijama, čime će se doprinijeti učinkovitosti detektiranja najčešćih alergena u odnosu na dob, spol i mjesto stanovanja djeteta, otkrivanja novih alergena, identificiranja uzroka kontaminacije hrane, prehrambenih artikala koji sadrže alergene ili alergene u tragovima itd. Također, ovakvom se bazom podataka stvara dodana vrijednost u kontekstu istraživanja i razvoja novih metoda liječenja alergija te prevencije istih.

Mehanizmi koji dovode do alergijskih reakcija na određene namirnice kod određenih osoba, značajna varijabilnost simptoma među alergičarima (od blagih i prolaznih simptoma do po život opasnih anafilaktičkih reakcija) te faktori koji u ranom djetinjstvu utječu na razvoj nutritivnih alergija još uvijek su nerazjašnjena, a provedba ovog istraživanja, podaci koji će se tijekom istoga prikupiti te uspostavljanje ovakvog repozitorija s bazom podataka o alergijama i drugim stanjima koja zahtijevaju posebne prehrambene režime predstavljaju neophodnu osnovicu za personalizirani pristup liječenju stanja i bolesti vezanih uz prehranu.

Tko je Online

Imamo 450 gostiju i nema članova online

Nalazite se ovdje: Naslovnica Znanost Znanstveno-istraživački odjel Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu (skraćeni naziv projekta- P4)