Registar ugovora

Temeljem članka 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) Dječja bolnica Srebrnjak, kao javni naručitelj, objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

Registar ugovora 2023.

Registar ugovora 2022.

Registar ugovora 2021.

Registar ugovora 2020.

Registar ugovora 2019.

Registar ugovora 2018.

Katalog - Ugovori 2017. 

Katalog - Ugovori II. 2016.

Katalog - Ugovori 2016.

Katalog - Ugovori 2015.

 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za nabavu objavljuje na svojoj službenoj stranici registar ugovora i okvirnih sporazuma temeljem članka 4. Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza u postupcima javne nabave sklopljenog 3. veljače 2022. između Dječje bolnice Srebrnjak i Grada Zagreba- Grad Zagreb službene stranice.