Odjel za reumatologiju

Voditeljica Odjela za reumatologiju
Prim.mr.sc Lana Tambić Bukovac, dr.med., subspec. pedijatrijski reumatolog

Glavna sestra Odjela za reumatologiju
Jasna Čonda, bacc. med. techn.

Liječnice na Odjelu:
Doc.dr.sc.Helena Munivrana Škvorc, dr.med spec.ped.- alergolog i klinički imunolog
Marija Šenjug Perica, dr.med., spec. pedijatar

Medicinske sestre na Odjelu:
Ana Liović, bacc. med. techn.
Ema Šercer, bacc.med.techn

Preporuke europskog društva pedijatrijskih reumatologa za postupanje u vrijeme Covid-19 pandemije

Odjel za reumatologiju se sastoji od stacionarnog dijela i dnevne bolnice za reumatološke bolesnike. Moderno je uređen i adekvatno opremljen te prilagođen svim uzrastima.
Na Odjelu se zbrinjavaju i liječe djeca od 0 do 18 godina s najtežim oblicima bolesti, a preferira se, gdje god je to moguće, liječenje putem Dnevne bolnice. Za vrijeme boravka na Odjelu roditeljima je dopušten cjelodnevni boravak uz bolesno dijete.

Prijemi na Odjel obavljaju se prema prethodnom dogovoru, preko Reumatološke ambulante ili putem Hitne ambulante koja radi od 0-24 sata. Svi dijagnostički i terapijski postupci provode se isključivo uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika djeteta. Dijagnostika i liječenje provode se prema suvremenim medicinskim standardima i postupnicima. U dijagnostici se uzimaju u obzir biološki, psihološki i socijalni čimbenici. Za svakog pacijenta se određuje individualan terapijski plan i primjenjuju terapijski postupci ovisno o vrsti i težini bolesti.

U sklopu odjela obavljaju se pretrage koje su bitne za dijagnostiku reumatskih bolesti:

1. Laboratorijska dijagnostika (osim rutinskih hematoloških i biokemijskih laboratorijskih pretraga radimo i imunoreumatološki screening - ANA,ENA profil, ANCA, aCl, beta2-GPI, RF, C3, C4...)

2. UZV muskuloskeletnog sustava

UZV muskuloskeletnog sustava je neinvazivna metoda pregleda zglobova, mišića, kosti, tetiva i enteza, kojom se dobije slikovna informacija o anatomskim strukturama muskuloskeletnog sustava, kao i o mogućim patološkim promjenama kao što su izljevi, hematomi, rupture, ciste i tumorske tvorbe.
Power-dopplerom je omogućeno procijeniti i stupanj upalnih promjena u muskuloskeletnom sustavu koji se temelji na ocjeni stupnja power-doppler signala. Izvodi se tako da se ultrazvučna sonda u ruci ultrasoničara prislanja na kožu iznad pojedinih struktura muskuloskeletnog sustava.

Ultrazvučnim pregledom muskuloskeletnog sustava određuje se:
• Anatomske strukture zglobova, mišiića, tetiva i ligamentarnog aparata
• Prisutstvo patoloških tvorbi i tekućina unutar struktura muskuloskeletnog sustava
• Status zglobne hrskavice
• Zadebljanja
• Navođenje igle za aspiraciju ili aplikaciju lijeka

3. UZV denzitometrija

Kvantitativna pretraga kojom se mjeri mineralna gustoća kostiju. Neinvazivna je i potpuno bezbolna metoda, traje kratko, a nalaz je gotov odmah po završetku pretrage.
Pretraga se izvodi tako da se gola peta pacijenta položi u za to predviđen kalup u prenosivoj napravi. Ovisno o dobi djeteta, te tjelesnoj građi postoje različite veličine nastavaka za petu koje procjenjuje prvostupnica sestrinstva koja provodi pretragu. Nakon što pacijent oslobodi noge od obuće i čarapa nanosi se UZV gel te smješta noga u aparat. Za uspještnost pretrage potrebno je unijeti točne podatke o pacijentu, datumu rođenja, spolu, rasi i tjelesnoj težini i visini kap i točnom namještanju pete u ležaj aparata za to predviđen. Pretraga se radi kod djece i odraslih.

4. DIGITALNA DERMOSKOPIJA/KAPILAROSKOPIJA

Kapilaroskopija je neinvazivna i neškodljiva metoda prikaza morfološke strukture kapilara ležišta noktiju kod djece i odraslih bolesnika sa sumnjom ili već utvrđenom sustavnom upalnom reumatskom bolešću. Ne vide se samo kapilare već protok eritrocita kroz njihov lumen s venskog u arterijski kraj. Na temelju izgleda kapilarnih petlji moguće je uočiti razlike između normalnih kapilara zdravih osoba i kapilara u osoba s mikrovaskularnim poremećajima.

Glavna indikacija za izvođenje kapilaroskopije su bolesti koje zahvaćaju mikrovaskulaturu. Među njima se uglavnom izdvajaju reumatološki entiteti: primarni i sekundarni Raynaudov sindrom, sistemska skleroza, sistemski eritemski lupus, dermatomiozitis, miješana bolest vezivnog tkiva te različiti vaskulitisi. Kapilaroskopija može naći primjenu u dijagnostičkoj obradi i praćenju bolesnika s nereumatskim bolestima i mikrovaskularnim promjenama u sklopu šećerne bolesti, Burgerove bolesti i sl. Primjenjuje se i u preventivnoj medicini u sklopu redovitih kontrola osoba koje rukuju radioaktivnim materijalima.

Priprema pacijenta za izvođenje postupka

• Prostorija mora imati stalnu i ugodnu temperaturu
• Ispitanik se smjesti i polaže obje ispružene šake na za to predviđenu plohu i to tako da su dlanovi okrenuti prema dolje
• Traume, manikiranje, lakiranje i slične manipulacije oko ležišta nokta mogu dati lažne rezultate –ispitanike treba obvezno pravodobno obavijestiti da se ne podvrgavaju spomenutim manipulacijama nekoliko dana prije ispitivanja
• Savjetuje se uklanjanje prstenja i drugog nakita prije provođenja pretrage radi mogućeg pritiska na vaskulaturu proksimalnog dijela prsta

PROVEDBA POSTUPKA

• Na ležište nokta nanosi se 1-2 kapi cedrovog ili parafinskog ulja te se na nj prislanja sonda kapilaroskopa
• Kapilaroskopski se promatra ležište nokta na osam prstiju
• Kamera na vrhu sonde postupno se pomiče po ležištu nokta, izoštrava se fokus sve dok se ne lociraju kapilare
• Pomicanjem po ležištu nokta prate se parametri kao što su izgled, položaj, debljina i broj kapilara unutar svake dermalne papile, te brzina protoka krvi kroz njih.
• Karakteristike u procjeni kapilara: broj kapilara, veličina i oblik kapilara, hemoragija, avaskularni areali, neoangiogeneza
• Prije početka pretrage provodi se makroskopska procjena.

5. Punkcija zgloba

Punkcija zgloba provodi se u dijagnostičke i / ili terapijske svrhe u lokalnoj ili općoj anesteziji. Postupak se provodi u sterilnim uvjetima kroz jednodnevnu kirurgiju.

6. Fizikalna terapija

Terapija analgetskim i elektrostimulirajućim strujama
Magnetska i biomagnetska terapija
Medicinska gimnastika
Laser terapija

Nalazite se ovdje: Naslovnica Odjel za reumatologiju