Odjel za informatiku

Voditelj odjela
Mislav Tomić
Telefon:01/6391-152

Anton Komšić
MarceI Lipej

Dječja bolnica Srebrnjak je prva digitalizirana bolnica u Hrvatskoj (E-BOLNICA).
Informatički i elektronički su povezane sve bolničke djelatnosti, što pridonosi brojnim uštedama.

Odjel za informatiku vodi poslove rukovođenja, nadzora i koordinacije poslova u službi, unapređenje djelovanja informatičkih sustava, provodi pripremu i organizaciju djelovanja informatičkog sustava i pripadnih informatičkih resursa (računalne mreže, računala, pisača, telefonije, programskih rješenja).

Obavlja pravovremeno fakturiranje izvršenih usluga prema upisanim podacima od strane medicinskog osoblja, kontrolira izvršene usluge i ispravnost upisanih podataka te provjerava ispravnosti potrebnih indentifikacijskih brojeva zdravstvenog osiguranja pacijenata. Odgovoran je za pripremu i izradu podataka za elektronsku obradu putem CEZIH portala, te slanje računa u HZZO, kontrolira račune prema suradnim ustanovama i vrši ispravak vraćenih računa HZZO-a.
Odjel je zadužen za kreiranje internetske stranice bolnice uz pripremu i objavu vijesti na web stranici Dječje bolnice Srebrnjak te rad s alatima za grafičku obradu slike.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Odjel za informatiku