Odjel financijskih i računovodstvenih poslova

v.d. rukovoditelja Odjela:
Silvija Gaurina, bacc.oec

Telefon.: 01/6391-144
Faks: 01/6391-188


Silvija Gaurina, bacc.oec
Dijana Majdak, kemijski tehničar

Odjel financijskih i računovodstvenih poslova organizira i koordinira računovodstveno-financijske poslove, nabavu, plan i analizu, izradu godišnjeg programa rada, plana razvitka bolnice te prati izvršenje i poduzima mjere za ostvarivanje plana, optimalizaciju i kontrolu troškova.

Odjel je zadužen za financijsko i materijalno knjiženje, likvidaturu ulaznih računa te prati salda konti kupaca i dobavljača. Izvršava poslove obračuna plaća i naknada, ugovora o djelu, bolovanja te poslove vođenja blagajne i blagajničkih izvještaja.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Odjel financijskih i računovodstvenih poslova